Overige dienstverlening

Assurance verwante opdrachten

Naast de controle van jaarrekeningen, verrichten wij ook aan assurance verwante opdrachten:

  • Beoordelingsopdrachten (conform NV COS Standaard 2400)
  • Specifiek overeengekomen werkzaamheden (conform NV COS Standaard 4400N)
  • Subsidie controles (conform NV COS Standaard 805)

Heb jij ons nodig voor (één van deze) opdrachten? We doen het graag!

Van toegevoegde waarde

Ondanks dat wij een audit-only boetiek kantoor zijn, zetten we graag onze kennis en ervaring in om onze toegevoegde waarde te vergroten. Vanuit deze beweegreden bieden we ook de volgende diensten aan:

Audit readiness check

Wordt jullie onderneming binnenkort controleplichtig? Dat is een mijlpaal om trots op te zijn! Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat de controle van jullie jaarrekening een nieuw proces is en misschien veel vragen met zich meebrengt. Wat moet er opgeleverd worden? Hoe wordt omgegaan met complexe aangelegenheden? Graag bieden wij hulp, zodat aan de verwachtingen en deadlines kan worden voldaan. Deze hulp uit zich in specialistische kennis voor complexe vraagstukken, een kwalitatief goede verzameling van de op te leveren documentatie en eventueel tot het zijn van een aanspreekpunt voor jullie externe accountant.

Quick scan interne beheersing

Onze quick scan duikt in de bedrijfsprocessen binnen jullie onderneming, met het doel om een duidelijk rapport met tekortkomingen te formuleren. Deze tekortkomingen omvatten niet enkel de wettelijke verplichtingen, maar richten zich vanuit een ondernemersbril ook op mogelijke slagen om efficiëntie te bevorderen. Deze scan kunnen wij relatief snel verrichten, vanwege onze ervaring uit de verschillende “keukens” die wij reeds op zak hebben.

Geïnteresseerd in ons advies?
Laten we bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen!