Over De Audit Boetiek

De Audit Boetiek

De Audit Boetiek is een jonge accountantsorganisatie, opgericht door twee loyale en ambitieuze professionals met één gezamenlijke missie & gevestigd in – en gefocust op (omgeving) ’s-Hertogenbosch. Wij staan voor de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige audit-only dienstverlening. De factor mens is onze belangrijkste kracht. Onze volledige aandacht richt zich bij het uitvoeren van de door ons “geliefde” ambacht op de spillen van onze organisatie: onze professionals, onze klanten én onze partners.

Als boetiek kantoor streven wij ernaar om de uitvoering van controles klantgerichter, transparanter en slimmer te maken. Wij geloven dat een persoonlijke, specialistische benadering bijdraagt aan een continue verfijning en modernisering van de controle aanpak. Boetiek is betrouwbaar, betrokken en van betekenis!

Hier staan we voor

be·trouw·baar

(bijvoeglijk naamwoord)

1. te vertrouwen

Onze rol als onafhankelijk accountant vraagt om vertrouwen en om integer en maatschappelijk verantwoord te handelen. Ons handelen kenmerkt zich door professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

be·trok·ken

(bijvoeglijk naamwoord)

3. zich persoonlijk voor iets verantwoordelijk voelend

Op een onafhankelijke, maar persoonlijke benadering, proactief van meerwaarde zijn voor onze mensen, onze partners, onze klanten en het maatschappelijk verkeer. Niet eenmalig, maar structureel. Niet van afstand, maar zichtbaar aanwezig. Open en directe communicatie – zonder verrassingen – geldt als basishygiëne.

be·te·ke·nis

(de; v; meervoud: betekenissen)

1. inhoud, zin
2. belang, waarde

Het uitvoeren van controleopdrachten op een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte manier, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd door érvaren medewerkers, gebruik wordt gemaakt van diverse controletechnieken en -methoden en concreet maar oplossingsgericht verslag wordt gedaan van verrichte werkzaamheden.

Kwaliteit

Kwaliteit is méér dan een briljant controledossier. Kwaliteit ziet toe op het voldoen aan verwachtingen en als boetiek organisatie willen wij minimaal voldoen aan eenieders verwachtingen. Sterker nog, we streven naar verwachtingen overtreffen. Onze sleutel tot dat succes? De ambitie om doelgericht te verbeteren, een maatwerk stelsel van kwaliteitsbeheersing en brede samenwerking.

Doelgericht verbeteren is onder andere het standaardiseren van repeterende werkzaamheden, het inzetten van innovatieve tooling en het blijven doen van investeringen – zowel in nieuwe technologieën, als in de opleiding van onze mensen.

Wij beschikken over een volledig gedigitaliseerd maatwerk stelsel van kwaliteitsbeheersing, opgesteld in samenwerking met (en onderhouden door) Stichting Novak en jaarlijks getoetst door een externe compliance officer.

Wij werken in stabiele, kleine, maar flexibele en ervaren opdrachtteams. Er is sprake van een hoge betrokkenheid van de extern accountant met passende portefeuilles aansluitend op kernwaarden. Er is een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn, ondersteund door externe expertise. Brede samenwerking vinden wij hierin onder andere op het gebied van IT en data-analyse.

Mogen wij jullie verwachtingen overtreffen? Let’s go!