Controle jaarrekening

Meer dan een controle

In 2023 hebben wij een Wta-vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mogen wij wettelijke controle opdrachten uitvoeren (reguliere vergunning). Daarnaast bent u voor een vrijwillige controle ook bij ons aan het juiste adres.

Als kleinschalige accountantsorganisatie is boetiek het kenmerk van ons kantoor. Wij geloven hierbij dat een persoonlijke, specialistische benadering bijdraagt aan een continue verfijning en modernisering van de controle-aanpak. Speerpunten waar iedere willekeurige accountantsorganisatie beweert zich in te onderscheiden.

Wat ons onderscheid van de willekeurige accountantsorganisatie is een eerlijk verhaal. Verfijning en modernisering van de controle-aanpak – lees transformatie van een traditionele controle naar een geautomatiseerde controle – realiseren wij niet in één jaar. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is gezamenlijke commitment. Onderstaand volgt een samenvatting van de weg die wij samen willen bewandelen.

Onze aanpak

start

Identificatie van bijzonderheden en wijzigingen!

Een controle verrichten wij op risicogerichte wijze. Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden zullen wij inzicht verkrijgen in de interne- en externe omgeving, met inbegrip van de relevante bedrijfsprocessen voor financiële verslaggeving. De automatiseringsomgeving is hierbij van belang, maar ook uw indirecte beheersingsomgeving zoals soft controls. Wij analyseren en bespreken tussentijdse cijfers en gaan proactief met u in gesprek over uw interne risicoanalyse (met inbegrip van fraude).
start

Sprintend én zonder verrassingen naar de finish!

Jaarlijkse bespreking van controle aanpak met elementen als reikwijdte, timing, risicoanalyse en gehanteerde materialiteit. In onze manier van denken, werken en organiseren staat wendbaarheid centraal. Een controle knippen wij in deeltaken op, die in korte sprints worden afgerond. De inhoud van deze deeltaken formuleren we samen en samen committeren we ons aan het tijdspad. Door na elke sprint te evalueren is tussentijds bijsturen makkelijker en zijn wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd.

Steekproeven zijn onontkoombaar, maar wel te reduceren!

Uitvoering van detailcontroles toeziend op onderkende risico’s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. Detailcontroles als cijferanalyses en steekproeven verrichten wij risicogericht, waarbij wij ons met behulp van tooling focussen op excessen.

Concreet en oplossingsgericht!

Niet formeel rapporteren over onze werkzaamheden? Ondenkbaar. Onze rapportages zoals de management letter en het accountantsverslag zijn kritisch, concreet, oplossingsgericht en kennen geen verrassingen. Als controlerend accountant zijn wij er ook voor u als uw vertrouwd sparringpartner. Wij fungeren als uw oren en ogen, waarbij wij gevraagd én ongevraagd ons beeld en onderbuikgevoel delen met u. Onze dienstverlening is risicogericht, kritisch professioneel en gericht op vertrouwen en de relatie.

Gezamenlijke commitment!

Verfijning en modernisering van de bekende traditionele controle aanpak staat centraal en om deze te realiseren is gezamenlijke commitment de sleutel tot succes. Op basis van toetsing van de opvolging van de door ons aangemerkte tekortkomingen in de interne beheersingsomgeving verleggen wij de nadruk van controle van enkel detailcontroles, naar een combinatie van detailcontroles en toetsing van interne beheersingsmaatregelen.
Brede en succesvolle samenwerking

Elkaar uitdagen en helpen!

Uitvoering van detailcontroles toeziend op onderkende risico’s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. Detailcontroles als cijferanalyses en steekproeven verrichten wij risicogericht, waarbij wij ons met behulp van tooling focussen op excessen.
Brede en succesvolle samenwerking

Onze belofte

Belofte maakt schuld

We maken duidelijke afspraken en komen deadlines overeen. Hierin denken wij in sprints waar we ons gezamenlijk aan committeren. Een transparant proces zonder gezeur of onnodig uitstel. Kortom, een proces zonder verrassingen.

Kwaliteit is ons fundament.

Op het gebied van kwaliteit willen wij verwachtingen overtreffen door doelgericht te verbeteren, een maatwerk stelsel van kwaliteitsbeheersing en brede samenwerking. Dagelijks zoeken wij de balans tussen kwaliteit, innovatie en efficiëntie. Eenmaal een balans gevonden? Gedreven door de ambitie om continu te verbeteren blijven wij proactief nieuwe doelen stellen om verbetering te realiseren.

Een deskundig team met vaste gezichten en aanspreekpunten.

Volgend uit intensieve samenwerking en korte communicatielijnen met elkaar en klant waarborgen wij dat de juiste informatie wordt verkregen en worden dubbele vragen tot een minimum gereduceerd.

Professionele rapportages als eindproduct.

Niet formeel rapporteren over onze werkzaamheden? Ondenkbaar. Onze rapportages als de management letter en het accountantsverslag zijn kritisch, concreet oplossingsgericht en kennen geen verrassingen.

Korte lijnen in communicatie

Wij streven naar een samenwerking met open en directe communicatie. Wij zijn altijd dichtbij.

Waar voor uw geld.

Wij hanteren realistische tarieven en maken duidelijke afspraken. Gewoon, een eerlijke en transparante prijs.

Mogen we deze belofte aan jou waarmaken? Let’s go!